Orolig och blyg i skolan

Besvär med ångest, oro, rädsla och blyghet är vanliga i skolan enligt psykolog Malin Gren Landell.  Malin Gren Landell, som forskat vid Linköpings universitet om skolelevers sociala ångest, har skrivit boken Orolig och blyg i skolan: Att möta  elever med vanliga och osynliga besvär. Boken vänder sig till lärare och handlar om barn och ungdomar som har problem med ångest, oro, rädsla och blyghet.

I programmet En bok, En författare på ur.se blir Malin intervjuad om sin bok – klicka här för att komma till programmet.

Malin berättar i detta ca 20 minuter långa programmet om oro, ångest och blyghet och vilka konsekvenser det kan få i skolan. Hon ger även några råd gällande hur pedagoger kan lära sig se och hjälpa elever som har oro och ångest. Malin några exempel på hur pedagoger kan närma sig elever som inte verkar må bra i skolan, hur man kan formulera sig och vilka frågor som kan vara lämpliga att ställa.

Självreglering

Självreglering (bland annat förmågan att hantera tankar och känslor, fokusera och utvärdera sina strategier) är en viktig faktor för framgång i lärande, både i skolan och i livet i övrigt. En intressant översikt över hur elevers självreglering kan stöttas i skolan, finns på bloggen Psykologi för lärande – klicka här för att komma till inlägget.

Orosanmälan till socialtjänsten

Vi som arbetar i skolan är skyldiga att anmäla till socialtjänsten när vi misstänker att en elev far illa. Ett steg som många betraktar som självklart, men som ibland kan vara nog så svårt att ta. Det är lätt att känna sig otrygg i sin roll som anmälare. Räcker min misstanke? Vad kommer att hända med anmälan? Med eleven? Hur påverkas skolans relation till familjen?

Socialstyrelsen har släppt en kort film som tar upp en del av de svåra frågor som kan dyka upp. På deras hemsida finns även annan matnyttig information om att göra en orosanmälan. Till exempel att du alltid kan konsultera socialtjänsten utan att avslöja barnets identitet, om du känner dig osäker på huruvida du borde göra en orosanmälan eller inte.

Sömn och stress.

Läs gärna i Anna Nygrens blogg anående sömn och stress, ni hittar dit genom att gå in via länkar i menyraden.

Sidan är uppe!

Nu är vår sida uppe och sökbar, men fortfarande under utveckling. Håll till godo och håll ut!